Friday, 20 June 2003

ROBERTOV NOVI BLOG

Robert je autor na novom blogu posveăenom malom poduzetniđtvu u Njemačkoj. Zato ăe sada smanjiti frekventnost pisanja na svome blogu.
Ţelim mu uspjeh u novom izazovu koji, kako se meni čini, nakon nekog vremena moţe privuăi i pokojeg oglađivača :-))
Kad sam veż kod Robertovog bloga moram reăi da sam u zadnjih nekoliko mjeseci čitajuăi blog naučio puno o svijetu softvera, svijetu programera. Jedno sam posebno shvatio: programeri su definitivno umjetnici.
Umjetnička kategorija ljudi. Virtuozi na svome instrumentu. Meni je Robertov blog bio vrlo informativan u tom dijelu jer sam ja totalni laik za gore navedene stvari i nikada nisam kuţio skroz svijet ljudi koji piđu linije i linije kodova. Sada to zanimanje cijenim puno viđe.
Danke Robert !

No comments: