Friday, 24 October 2003

ANTI-SPAM ZAKONODAVSTVO

Mislim, u cemu smo mi u Hrvatskoj brzi nego npr. svjetska sila SAD? U zakonu o spamu ( email, reklame, nezeljeno smece ). Hrvatska ima Zakon o Telekomunikacijama ( clanak 111. ) iz srpnja ove godine koji regulira "nezeljna komercijalna priopcenja". Sjedinjene Americke Drzave tek danas ( 10.mjesec godine ) imaju izglasan zakon protiv spam poruka. Fleksibilnost hrvatskih sabornika nasuprot one americkih (seratora) senatora ? Uf, zvuci gordo ...he, he :-P Zlatna medalja onoj drzavi koja zapravo usije u praksi primjeniti ta zakonska rjesenja protiv spama.
Clanak 11. zakona o telekomunikacijama :

Nezeljena telekomunikacijska priopæenja
clanak 111.

(1) Uporaba pozivnih sustava s i bez ljudskog posredovanja, telefaks ureðaja ili elektronièke
po?te u svrhu izravne promid?be dopu?tena je samo uz prethodno pribavljenu privolu korisnika
usluga.
(3) Fizièka ili pravna osoba trgovac mo?e se koristiti podacima o elektronièkim adresama,
dobivenim od svojih potro?aèa u svrhu prodaje proizvoda i usluga, za izravnu promid?bu samo
vlastitih sliènih proizvoda ili usluga, uz uvjet da ti potro?aèi imaju jasnu moguænost besplatnog i
jednostavnog prigovora na takvu uporabu podataka o elektronièkim adresama prigodom njihova
prikupljanja i prigodom primitka svake poruke, u sluèaju da potro?aè nije unaprijed odbio takvu
uporabu podataka.
(4) Nije dopu?teno, u svrhu izravne promid?be, slanje elektronièke po?te u kojoj se pogrje?no
prikazuje ili prikriva identitet po?iljatelja u èije ime se ?alje priopæenje, ili bez ispravne
elektronièke adrese na koju primatelj mo?e, bez naknade, poslati zahtjev za onemoguæavanje
takvih priopæenja.

No comments: